تکرار سریال ناکامی تیم های پایه

تیم امید فوتبال کشور با تمام شایستگی مغلوب ناکارامدی مسیولان ورزش کشور شد.این که بتوانی تیمی را در خانه خود با اقتدار شکست بدهی و بعد به علت استفاده از یک بازیکن ذخیره که نامه محرومیتش در فدراسیون گم شده بود! 3-0 بازنده شوی از شاهکارهایی است که تنها در فوتبال ما رخ میدهد.و واقعا برای این جوانان چه انگیزه ای مانده بود وقتی قبل بازی فهمیدند که بازی برده را 3-0 باخته اند.چهار سال دیگر هم صبر میکنیم.خدا با صابران است.

/ 1 نظر / 5 بازدید

نگران نباشید سرنوشت تیم های دیگه هم بهتر نمیشه