اختلا ل خواب

به سختی خوابم میبرد و به آسانی هر چه تمام بیدار می شوم و کمتر می توانم ساعت های طولانی بخوابم و چون دیشب به دلایل کاری تقریبا نخوابیدم ، در نتیجه امروز چند ساعتی خوابیدم. در این ساعات بعد از نیمه شب بالاجبار باید بیدار بمانم و تا برگشت به حالت تقریبا عادی مدتی را تحمل کنم!البته هر چیزی در مقابل مضراتی که دارد مزایایی هم دارد از جمله این که تجربه ساعت های طولانی رانندگی بدون ترس از به خواب رفتن! از آنجمله ست!

چند وقتی ست که به دلیل بد قولی کسی و دیگر عدم تعهد شخص دیگری مشکلاتی برایم بوجود آمده که با وجود این که در مسایل مادی تقریبا بی خیال و راحت هستم و لی زمان خوابیدن برای تصمیم گیری انتخاب راه بهتر به فکر می روم و در نتیجه این اختلال تشدید می شود. در بعضی مواقع این کم خوابی ها ،سرگیجگی را برایم به همراه دارد که با توجه به نوع کاری که دارم شرایط خطرناکی را بوجود می آورد.

تجربه همراهی با موج آدم هایی که نیمه های شب را با نت میگذرانند هم خالی از لطف نیست!امشب تجربه کنم!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
زانیار

میتونی اس بازی هم بکنی [خنده]