سرما خوردگی های این زمانه

یادم هست همیشه در گذشته سرماخوردگی ها دو سه روز بیشتر طول نمیکشید.ولی الان به لطف گردن کلفت شدن ویروس ها و تنوع کمی و کیفی انها و همچنین قزویت شدن خودم ظاهرا عمرش به ماه میرسه واین یعنی بی حوصلگی و ضعف

و البته سوغاتی  است از خاور دور که صد البته بهتر ازاین است که این سوغاتی ایدز باشد!


/ 0 نظر / 5 بازدید