زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد

با همه نگرانی های بجایی که برای آینده وجود دارد باید امیدوار باشیم به فردایی که شکوفایی و پرورش استعدادها زندگی بهتری برای همه بوجود بیاورد.

امید و نشاط یعنی زندگی و همانطور که سهراب سپهری گفته است حتی اگر نیاید.

گرچه مشکلات بسیاری به خاطر وضعیت سنی جمعیت وجود دارد مثل تامین شغل و .... .اما خیل جوانان مشتاق فراگیری و رشد, انسان را به آینده ای سالم برای نسل بعد امیدوار میکند .پس با امید زندگی کنیم  . زیرا فردا از آن ماست. 

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمدی

بدون امید زندگی یعنی مرگ