گمشده

طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست
با چشمهای روشنِ براق
با گیسویی بلند به بالای آرزو
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما :
یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر
/ 3 نظر / 5 بازدید

دلم اینجا تنگ است / دلم اینجا سرد است فصل ها بی معنی / آسمان بی رنگ است + سرد ِ سرد است اینجا / باز کن پنجره را باز کن چشمت را / گرم کن جان ِ مرا + ای همیشه آبی / ای همیشه دریا ای تمام ِ خورشید / ای همیشه گرما + سرد ِ سرد است اینجا / باز کن پنجره را ای همیشه روشن / باز کن چشم به من +

ستاره

سلام نوشته زيبات رو خوندم خيلي از چيزها گم شده [لبخند][گل][خداحافظ]

نسرین عبادسبحانی

درود برشما بسیار بسیار زیبا بود . سپاس [دست][دست][دست]