باورنکردنی است ولی حقیقت دارد!

چند روز پیش کسی مقداری پول از من قرض گرفت و در کمال تعجب روز گذشته قرضش را پرداخت کرد!!چیزی که مدتها بود نمونه اش را ندیده بودم!

سالها قبل  به شخصی به دلیل شرایط بسیار وخیمی  که داشت مبلغ قابل توجهی دادم که بسیار بیش از آنی بود که داشتم و در واقع مدتها طول کشید که اثر آن پرداخت در زندگیم  جبران شود ولی همان طور که انتظار داشتم ریالی از آن مبالغ که دادم برنگشت اما اینک   اگر در جمعی هر دو باشیم ناظر بی طرف گمان می کند که من مدیون و بدهکار ایشان هستم!بالاخره ان چه بر ما واقع میشود بی دلیل نیست!

خجالت ،شرم و حیا واژه هایی هستن که برای گروهی از انسانها هنوز تعریف نشده است!

/ 16 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرزو

می توان زیبا زیست نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب لحظه ها می گذرند گرم باشیم پر از فکر و امید عشق باشیم و سراسر خورشید[گل][گل][گل][گل]

آرزو

___________@__@@_____@ ____________@@_@__@_____@ ___________@@@_____@@___@@@@@ __________@@@@______@@_@____@@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@_______@ _________@@@@@_____@_______@ __________@@@@@____@______@ ___________@@@@@@@______@ __@@@_________@@@@@_@ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@ ____@@@@@@@__@@______@@@@@ ____@@@@@_____@_________@@@ ____@@_________@__________@ _____@_________@_____ _______________@_____ ____________@_@_____ _____________@@_@___ ______________@@_____ ______________@_____

آرزو

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻣﺸﺐ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻮﺩ ؛ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻭﺍﺭ ﺧﺸﮑﺸﺎﻥ ﺑﺰﻧﺪ ، ﻭ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺸﻮﻡ !! ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﺰﻧﻢ ، ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻨﮕﺮﻡ ... ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯼ ﺗﮑﺎﭘﻮ ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ؛ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ؛ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ؛ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ؛ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﮓ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ... ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ؛ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ؛ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻢ ... ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺳﮏ ؛ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ...

مجید

مشکل دنیا صرفه جویی است هرکسی کاری را انجام می دهد که برایش صرف می کند...!

مجید

گاهی نياز داريم بی خيال شويم... بی خيال گذشته بی خيال آينده بی خيال اگرها و شايدها گاهی لازم است بگوييم هر چه باداباد ...!

farzad

گاه در مَسجد، گـَهى بـُتـــــ‌خانه و مـِـی‌خانه‌ام مَست و حيرانم چه هستم، در كدامين خانه‌ام گاه چون شَمـعـى بـسـوزم، لحظه‌اى پـَروانه‌ام روزها عــــــاقـــــل‌ترينم، شــام‌ها ديــــوانـــه‌ام

فاطمه سرور گلشنی

پول چرک کفه دسته ... . . . . . . . . . . . . ولی الحمد الله دست من یکی آنتی باکتریاله :)

love

بیـــا بـــاز هــم خـــودمــان را بــه نفهـمـی بـــزنــــیم گـاهـی نفـهـمـی ، اوجِ فــــهم اسـت...!

neda

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺒﻬﻢ ﯾﮏ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﭙﺶ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﻟﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .