پنجم تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

مواد مخدر  بدون شک بزرگترین افت جهان امروز میباشد.چند سال پیش در یک کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر یک حرف جالبی شنیدم. شخصی که به قول خودش در زمینه مبارزه با مواتد مخدر بسیار کوشا و به نام بود میگفت بعد از سالها مبارزه چند روز پیش متوجه شدم که خواهرزاده نوجوانم الوده به مواد است و من با اینهمه سابقه نمیدانم که با او چه باید کرد .تنبیه , ارشاد یا زندان .... شاید هیچ کدام جواب ندهد .بسیار زیبا گفت که خطر در پشت گوش همه ماست.نمیتوانیم بگوییم که ما به خاطر اصالت خانوادگی یا مذهبی مصون هستیم همچنانکه خواهرزاده او با داشتن چنین خانواده ای مصون نماند و الوده شد.

پس همه باید خطر را احساس کنیم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
علی

موتد مخدر دشمن اصلی رکود و ماندگی جامعه ماست