مصلحت

می گوید میتوان دروغ گفت

می گویم بله اگر مصلحت ایجاب کند!

می توان تهمت بست!

البته اگر به مصلحت باشد!

می توان آزار و اذیت کرد؟

حتما در صورتی که به مصلحت باشد!

می توان شاهد خاموشی بر سیری ظالم وگرسنگی مظلوم بود؟

بی شک اگر مصلحت اقتضا ء کند!

و.....

خداوندا این مصلحت را ازما نگیر وهمه گناهانمان را با توجیه مصلحت بیامرز!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمانه

دیشب با خدا دعوایم شد؛ با هم قهر کردیم … فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد. رفتم گوشه ای نشستم. چند قطره اشک ریختم و خوابم برد. صبح که بیدار شدم، مادرم گفت: " نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می آمد."… خوووووووووووب بود...به منم سر بزن[گل]