سمینار

خوشبختانه کابوس سمینار هم تموم شد.بررسی شکست فلزات بر اثر خستگی و روشهای تست های غیر مخرب

پایان شیرینی داشت..حالا من موندم ویک پروژه که باید به جنگش بروم

این دیبا خانم هم خیلی اذیت میکنه !هر روز باید بهش بگی دخترم بلد نیستم!

/ 0 نظر / 5 بازدید