فریاد مرده باد و زنده باد انلاین

خیلی قدیمی ها موضوع جالبی که از جریانات سیاسی سال ٣٢که میگفتند این بود که خیلی ها صبح مرگ بر کسی میگفتند و بعد از ظهر زنده باد.

تقریبا به یک جوک شبیه بود ولی دیدن بعضی از سایت ها این روز ها که انلاین تغییر مشی میدهند.  این واقعت رو به روشنی و وضوح نشون میده واین هم نشانه دیگری بر توسعه سیاسی!!

/ 0 نظر / 6 بازدید