به یاد گاندی قابل ستایش

به یاد داشته باش: من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى، من را خودم از خودم ساخته‌ام
  
منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است
  
تویى که تو از من می‌سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند
   
لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند، نه آرزوهایشان
   
و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى
 
  و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه
 
  ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى
   
می‌توانى دوستم داشته باشى، همین گونه که هستم و من هم
  
می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم
  
چرا که ما هر دو انسانیم
 
 
این جهان مملو از انسان‌هاست، پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد
 
 تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی‌صادر کنی و من هم 
 
قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است
  
دوستانم مرا همین گونه پیدا می‌کنند و می‌ستایند 
 
حسودان از من متنفرند، ولى باز می‌ستایند
  
دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم
 
  چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت، نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى
 
 من قابل ستایشم و تو هم
 
  یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد
   
به خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى
 
  همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا
 
  نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى و یادت باشد که این‌ها رموز بهتر زیستن هستند
 
مهاتما گاندی
/ 3 نظر / 5 بازدید
نیلو

به یاد داشته باشیم که هر انسان معجزه بزرگی از عالم خلقت است که باید به آن احترام گذاشت. من تو را دوست دارم بخاطر اینکه تو یک معجزه بزرگی.

محمد

به یاد گاندی ایران مرحوم مصدق درسالروز 28 مرداد

محمد

افرین بر حسن انتخاب شما و افرین بر این همه شیوایی گفتار گاندی