خود سانسوری

حرف برای گفتن ونوشتن انقدر زیاده که تو هم قاطی شده  ولی به مصداق زبان سرخ و سر سبز به اینجا رسید که ممیزی درونی اجازه بیان  چیزی رو نمیده!!! حالا به امید فضای ازاد و خوابیدن ممیز درونی میمونیم!

/ 0 نظر / 6 بازدید