آخرین فیلم قذافی و پایان حکومت 41 ساله

از صحنه های به یاد ماندنی  و عبرت آموزی که همچون بیرون آوردن صدام از یک سوراخ همیشه در ذهن میماند. لحظاتی که به طور حتم باعث شد تمام لذت حکومت و قدرت41 ساله را در لحظاتی کوتاه برای او  از بین برود.

وقتی این صحنه را دیدم بی اختیار  به یاد  انهمه ادعا وغرور افتادم که او داشت.امیدوار به اینکه ملت لیبی در راه درست برای گام بردارد.

البته کشورهای غربی نقش غیر قابل انکاری در این سقوط داشتند و امیدوار به اینکه سهمی از این نقش در آینده لیبی تقاضا نداشته باشند.

/ 2 نظر / 7 بازدید
نسیم شادی

البته که دنبال سهم و نقش در آینده هستند از اول دخالتشون برای کنترل این قبیل حرکتهاست که مبادا در یک نقطه حساس جهان منافعشون به خطر بیفته و ساده انگاری است اگر باور کنیم که دغدغه آزادی و دمو کراسی اونهارو به اینجا کشونده این از همون زمانی معلوم شد که بارها مناطق مسکونی و مردم معمولی شهر های لیبی بمباران شدند و واکنش ناتو فقط این بود که اشتباهی زدیم

moein

akhar dictator gazafi