دیگر کسی از باخت پرسپولیس تعجب نمی کند

یک شکست دیگر در تهران به کارنامه سراسر ناموفق کادرفنی و مدیریتی پرسپولیس اضافه شدو جای تعجب نیست که با شاهکارهای آقایان هر روز از تعداد تماشاچیان کمترو کمتر میشود.

پرسپولیس به جای این که جای بزرگان باشد .جایگاهی شده برای بزرک کردن آدم هایی کوچک. ولی  اینان به جای این که خود بزرگ شوند تیم را هم مثل خود کوچک میکنند. واقعا اگر کریمی را از این تیم منها کنیم چه چیزی از این تیم باقی میماند؟

حالا امیدوارم دربی آینده فرصتی باشد که شاید بتوانند کمی از خجالت هواداران تیم در بیایند.

/ 5 نظر / 6 بازدید
فرشاد

هیچ زمانی باخت پرسپولیس تعجب آور نبوده

فرشاد

دربی اینده هم مال ابی هاست

فرشاد

پرسپوليس با هر مربي كه داشته باشه بازندست

افشین

نکته جالب این که به لطف آقایان - فاصله پرسپولیس با انتهای جدول کمتر از فاصله با صدر جدوله.

فرشاد

تیم قرمز با علی دایی اسطوره رفتو برگشت باخت.تیم استیلی هم چاره ای جز باخت ندارد.اگر استیلی بخواهد از خجالت هوادارانش بر بیاید فکر بازی با راهن باشد و مقابله با دایی