قهرمان ملی

چند روز پیش در حال رانندگی افتخار این را پیدا کردم تا مصاحبه ای را بشنوم که با مرد ی با سنی حدود سی و دو  سال  انجام می پذیرفت.شخص مورد نظر که یک کارگر ساختمانی بود دارای ده فرزند بود و پنج نوه!! و خانم گزارشگر آنچنان صحبت میکرد که گویی فرد مورد نظر رکوردهای استثنایی و افتخار آمیزی را برای کشور بدست آورده است! و گویی چیزی به نام نیازهای اولیه جسمی ،روحی،اشتغال و.....اصلا معنی و مفهومیی ندارد!!

خداوند آخر و عاقبت ما را با چنین دیدگاه هایی ختم به خیر نماید! و معنی کیفیت و کمیت را به همه ما بفهماند!

/ 10 نظر / 4 بازدید
پرچین خاطره

زمان دانشجوییم که توی مرکز بهداشت یک روستا، کارآموزی میکردم، یادمه همه شون زیاد بچه داشتن و با اینکه وضع مالی چندان خوبی هم نداشتن، ولی بچه های زیادی داشتن و اصلاً هم ناراحت نبودن، معتقد بودن خدا خودش میرسونه و جالبه بهتون بگم که خیلی از اینها بچه هاشون تا فوق لیسانس هم درس میخوندن و افراد موفقی بودن، البته عمومیت نداره ولی به هرحال، با هر دیدی که زندگی کنی، زندگی هم برات همونو رقم میزنه

پرچین خاطره

زمان دانشجوییم که توی مرکز بهداشت یک روستا، کارآموزی میکردم، یادمه همه شون زیاد بچه داشتن و با اینکه وضع مالی چندان خوبی هم نداشتن، ولی بچه های زیادی داشتن و اصلاً هم ناراحت نبودن، معتقد بودن خدا خودش میرسونه و جالبه بهتون بگم که خیلی از اینها بچه هاشون تا فوق لیسانس هم درس میخوندن و افراد موفقی بودن، البته عمومیت نداره ولی به هرحال، با هر دیدی که زندگی کنی، زندگی هم برات همونو رقم میزنه

آرزو

رکورد چی؟؟؟؟؟؟[ابرو]

آرزو

•*.خداوندا .•*..*•. نگذار که از تو فقط نامت را بدانم .•*..*•. .•.و نگذار که .•*..*•. .•*..*•. که از تو تنها مشق کردن اسمت .•*..*•. .•*..*•. .•*را به یاد داشته باشم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. همواره .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•در من جاری باش .•*...•*..*•. .•*..*•. ..•*..*•. ، همانگونه که .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.خون در رگهایم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . جاری است -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. خداوندا ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.از تو میخواهم ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. که هرگز #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. در ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.بیابان ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..هولناک ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.زندگی ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. تنها و بی یاور ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.رهایم نسازی ´´´´&

amir

سلام ممنون که سر زدین امید وارم لذت برده باشین

هامان

این جا فرزند بیشتر، زندگی کمتر، بیگاری و بیکاری جز افتخارات محسوب می شه

آیدین

شک نکن ......! "ایند ه ای "خواهم ساخت که "گذشته ام"جلویش زانو بزند...!قرار نیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم.......!برعکس کسی را که وارد زندگیم میشود.انقدر خوشبخت میکنم که.به هر روزی که جای "او"نیستی به خودت لعنت بفرستی...

سید

سلام پدر و مادر ها برای راحتی خودشون بهانه میارن که بچه زیاد مسئولیت داره درسته مسئولیت داره ولی مشکل پدرو مادرها هستن که مسئولیت پذیر نیستن شما فکر میکنید کسانی که کم بچه دارن خوشبختند؟

سید

سلام پدر و مادر ها برای راحتی خودشون بهانه میارن که بچه زیاد مسئولیت داره درسته مسئولیت داره ولی مشکل پدرو مادرها هستن که مسئولیت پذیر نیستن شما فکر میکنید کسانی که کم بچه دارن خوشبختند؟