پیروزی استقلال در مقابل عظمت همیشگی پرسپولیس ناچیز است!!!!!

در روزی که استقلال در مقابل پرسپولیس بدون نظم به یک پیروزی مطلق رسید و  مثلث مایلی استیلی و کاشانی که با از دست دادن یک ضلع زوج استیلی کاشانی تبدیل شده همچنان به شاهکارهای خود در تبدیل تیم پرسپولیس به یک تیم ذلیل همچنان ادامه میدهد.

دقیقا در همین زمان این افتخار رو داشتم که در شیراز در پرسپولیس واقعی باشم . با وجود اینکه هیچ گاه گرایشی ابدا به نارسیسم نداشته ام ولی نمیتوانم تحسین خودم را از اینهمه عظمت و شکوه  ابزاز نکنم و اگر بخواهیم منکر اینهمه افتخارات فرهنگی گذشته باشیم جای ناسپاسی است.چون هر ملتی به تاریخ و فرهنگ گذشته زنده است و تخت جمشید از اثار تقریبا منحصر در دنیای امروز است.چطور میتوان لب به تحسین برنداشت وقتی بیش از هزار سال پیش چنین نوشته هایی را میبینی!

"من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند . و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد ".

به هر صورت عظمت پرسپولیس واقعی یعنی تخت جمشید و گذشته همین تیم فوتبال با بزرگانی چون اشتیانی کلانی یا پروین و قبل از ان در شاهین بخصوص معلم اخلاق دهداری نشان میدهد که این قبا برای کسانی که تیم را به مقام شانزدهم رسانده اند خیلی بزرگ است. کسانی که به راحتی با احساسات میلیونها نفر بازی میکنند احساسات کسانی که بسیاری از انها شاید متاسفانه تنهادلخوشیشان همین تیم است.

ولی پرسپولیس واقعی همیشه با عظمت هست و استقلال که جای خود دارد امثال اسکندر هم نتوانستند این بزرگی را از بین ببرند!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید
بهار

استقلال[قلب]

علی رضا

متن زیبایی بود ولی هر دو تیم استقلال و پرسپولیس به علت علاقه مردم عظمت دارند