چهار شنبه سوری

حوالی غروب شروع شد.خیابان اصلی چون همیشه شلوغ بود.مغازه ها رو از ساعت 4 تعطیل کردند ولی جمعیت و ترقه بازی زیاد بود با وجود ماموران بیشمار.

در راه رفتن به خونه مجبور به توقف اجباری و تماشای کسانی بودیم که وسط خیابان میرقصیدند.

/ 0 نظر / 5 بازدید