مقام هفدهمی شاهکار مثلت طلایی کاشانی مایلی و استیلی

مقام هفدهمی با دو بازی خانگی و اسان از شاهکارهایی هست که کمتر میتوان از کسی انتظار داشت.رسیدن به مقام سرمربی گری با توسل به شیوه ای رایج غیر سالم جز شرمندگی در حضور 75000 تماشاگر ندارد.تماشاگری علاقه مند که تفاوت را درک میکند. 

/ 1 نظر / 6 بازدید
شهاب

فوتبال حسین قلی خانی!