شوق مهاجرت

شوق مهاجرت را بیش از پیش میشود احساس کرد.در طبقات مختلف فکری اعتقادی و اقتصادی و نسل های متفاوت

نمیدانم بشود این فرض محال را فرض کرد که اگر بدون هیچ پیشنیاز مالی یا تحصیلی ... بشود به هر جای دنیا به راحتی مهاجرت کرد و همه از این موضوع اطلاع داشته باشند چند درصد از مردم مهاجرت میکنند؟نمیدانم شاید یک فاجعه باشد این همه امید و شادابی!!!

راستی دلار هم روز به روز گرانتر میشود!

/ 1 نظر / 5 بازدید
نسرین عبادسبحانی

واقعا با عث تاسف است و بس ........