نسل وابسته

سیر صعود تحولات و تکنولوژی باعث اختلاف فاحشی بین طبقات مختلف اجتماعی که در طبقه بندی های سنی مختلفی قرار دارند گشته است به طوری که در بسیاری از مواقع کاملا همدیگر را نمی فهمند.اختلاف وجود دارد بین یک نوجوان امروزی با آنی که در دهه گذشته بوده است  .اما شرایط اجتماعی کنونی که ناشی از بحران های اجتماعی،سیاسی و فکری است نسل به عرصه بازار آمده کنونی را به شدت وابسته کرده است.آنسان های که عدد سنی آنها در حال افزایش است ،عنوان تحصیلی آنها پر رنگ تر می شود و اطلاعات بسیاری از آنها هر لحظه فزونی می یابد اما برای مصرف خود محتاج نسل قبلی هستند .

شرایط طوری شده که فراوانی این موضوع آنها را محق میداند که فقط وظیفه انها تنها مصرف گرایی ست.در حالی که به شدت متکی به نسل قبل از خود هستند ولی چهارچوب روابط اجتماعی خود را هم تحمیل می کنند اپیدمی خود خواهی و توقع جدی و همه گیر است. چه بد بخت نسل بعدی که بخواهد به نسلی تکیه کند که خود بدون تکیه گاه فقط سقوط آزاد می کند!!

متاسفانه کسی هم بزرگی نمی کند(البته بزرگی نیست که بزرگی بداند!) تا این موج به بازار آمده را هدایت کند و بازار کار مناسب شان گروه های مختلف را جهت رسیدن به یک جامعه مدرن تامین کند.نسلی بی اعتماد ،متکی به منافع شخصی و نه گروهی ،خسته و بدون امید به افقی روشن!

/ 4 نظر / 4 بازدید
زانیار

سلام ما از این نسل هستیم مصرف گرا بخدا تلاش هم میکنیم ولی چندان چاره ساز نمیشه ...

علی

جانا سخن از ربان ما میگویی خودمم از همین نسلم پررو و متوقع دمت گرم بهت سر میزنم بازم بهت رای میدم.خیلی گلی[گل]

آرزو

واقعا نسل بعد میخان چیکار کنن؟؟؟؟؟؟؟