قانون

وزیر علوم به دلیل عدم پایبندی به روند قانونی اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور استیضاح شد. وی در بخشی از سخنانش در دفاع از خود گفت:"ما باید مغزها را نگه داشته و مهاجرت مغزها به صلاح ما نیست و متاسفانه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مهاجرت در فرار مغزها را دارد و این دلسردی که در فضای نخبگان ما حاصل می شود ناشی از این موضوع است که ما امتیازهایی را که باید به بهترینها بدهیم به کسانی بدهیم که این امتیازها نباید به آنها تعلق گیرد از این رو این موضوع باعث دلسردی می شود"

این که کشور دارای متخصصین بسیاری ست که یا بیکارند یا در تخصصی غیر از آنچه هستند مشغولند قابل کتمان نیست و  هزینه کردن از جیب خالی مردم برای اعزام دانشجویان در رشته هایی مثل علوم انسانی ،حتی اگر شکلی قانونی داشته باشد ظلم مضاعفی است به همه مردم.

متخصصین بسیار توانایی یا بیکارند و یا اینکه در حد لیاقتشان از مزایا برخوردار نیستند .دانشگاه های فراوانی با سرعت فراوان مشغول صادر کردن مدرک هستند در حالی که هیچ توانایی در دانشجویانشان ایجاد نمیکنند و این روند ادامه دارد.

خوب است که چیزی به عنوان خجالت برای بعضی افراد تعریف نشده است!

/ 3 نظر / 26 بازدید
ஐ⊰سلیم سیتی⊱ஐ

سلام... در سلیمـ سیتی با مطالبی جالب در خدمت شماییم.... (فقط 1 کلیک تا رسیدن به ما)

ஐ⊰سلیم سیتی⊱ஐ

سلام... در سلیمـ سیتی با مطالبی جالب در خدمت شماییم.... (فقط 1 کلیک تا رسیدن به ما)

ஐ⊰سلیم سیتی⊱ஐ

سلام... در سلیمـ سیتی با مطالبی جالب در خدمت شماییم.... (فقط 1 کلیک تا رسیدن به ما)