شش قدم!

آنهایی که فوتبال بازی کرده اند کاملا لمس کرده و آنهایی که تماشا کرده اند فهمیده اند که در زمان حضور توپ و بازیکن در 6 قدم چقدر سرعت تصمیم گیری مهم و احتمال اشتباه بسیار است و چه مدافع و چه مهاجم فرصت زیادی برای مانور ندارد و البته در طول  90 دقیقه لحظات کوتاهی این بحران وجود دارد! و به راستی کدام بازیکنی می تواند در تمام طول 90 دقیقه در شرایط شش قدم باشد!

اما شرایط اجتماعی ظاهرا برعکس است و به لطف اینکه دغدغه تصمیم گیران کاملا متفاوت بقیه می باشد همیشه و بدون لحظه ای فراغت ،باید در شش قدم بود!و بحران ها را دوست داشت!

چه باکی از افزایش قیمت ها یا نبود فرصت شغلی ! باید به دنبال اهداف بزرگتری بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید