شاهکار پرسپولیس

چون مجازیم به راحتی از این تیم انتقاد کنیم فرصت رو غنیمت میشمرم و از بازی دیروز که میتوانست فرصتی باشد برای جبران عقب موتدگی. اما چون خود تیم عقب مونده شده نتونست این فاصله رو کم کنه

/ 0 نظر / 6 بازدید