عذرخواهی لیلا حاتمی

"....هرچند از ادای این توضیحات شرم دارم اما شاید برای کسانی که نمی توانستند موقعیت ناگزیر من را درک کنند ناچار شدم وارد برخی جزییات شوم. با این حال از این پیشامد و اینکه احساسات کسانی را آزرده باشم بسیار متاسفم چه خود تربیت شده پدری هستم که همه از میزان علاقه او به دین و ملیت ایرانی آگاهند...."

رو بوسی و دست دادن لیلا حاتمی بازیگر 41 ساله ایرانی امسال به عنوان یکی از اعضای گروه داوری بخش اصلی جشنواره کن،در مراسم معرفی با ژیل ژاکوب رییس 84 ساله کن باعث جنجال بسیاری شد.

شخصا نمی توانم علت و انگیزه کار ایشان را حدس بزنم ولی مسلما هر چیزی می تواند باشد جز فوران غریزه و شهوت!! و اینکه عذرخواهی ایشان به دلیل خدشه دار کردن احساسات همه مردم بوده است یا هراس از  عکس العمل های بخشی از آن ها !!!

واینکه آیا این امکان و آزادی وجود دارد که هر گروهی که موضوعی را خدشه به حیثیت خود یا جامعه بدانند قادر به عکس العمل باشند جای بحث دارد!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
شادی

آیاجامعه ما مشکل ودغدغه ای غیر از مورد ایشان را ندارد چرا فردی را که آزادانه و بصورت غیراداری وارگانی به یک مراسمی رفته آنالیزوتجزیه وتحلیل میکند؟[سوال]